GLENNE 

Minimalistisk stil med rette linjer. Denne passer veldig godt inn i et moderne hus og er veldig tidløs. Stolper og håndløpere har ingen profilering utenom avrunding på hjørner. Runde trespiler.

Personvern